POVINNÉ ÚDAJE

Společnost HF-Czechforge s.r.o., se sídlem Průmyslový park 13, 350 02 Cheb, IČ 27365361, DIČ CZ27365361, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 20339, je součástí koncernu.

Do koncernu patří dále následující společnosti:

Společnost Hammerwerk Fridingen GmbH, se sídlem Dr. Werner-Esser-Strasse 1, 785 67 Fridingen/Donau, Spolková republika Německo; zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Úředním soudem ve Stuttgartu, pod číslem strany obchodního rejstříku 451355.

Společnost HF-Bearbeitungstechnik GmbH, se sídlem Dr. Werner-Esser-Strasse 1, 785 67 Fridingen/Donau, Spolková republika Německo; zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Úředním soudem ve Stuttgartu, pod číslem strany obchodního rejstříku 756190.

Spolupráci v rámci koncernu definuje koncernová smlouva, uzavřená dne 29.9.2014.

Společnost Hammerwerk Fridingen určuje koncernovou podnikatelskou strategii, koncernovému vedení pak dále podléhá řízení investic, centrálního nákupu hlavního materiálu (oceli), řízení prodeje, financování koncernové podnikatelské činnosti, public relations a marketingová strategie.