Impressum

Hammerwerk Fridingen GmbH
Umform- und Bearbeitungstechnik

Dr.-Werner-Esser-Str. 1
D-78567 Fridingen

Tel. +49-7463-81-0
Fax +49-7463-81-117

info(at)hammerwerk.de
www.hammerwerk.de

Jednatelé: Holger Müller, Alexander Schwaiger
Právní forma: GmbH 
Veřejný rejstřík: HRB 451355, Amtsgericht Stuttgart
Naše DIČ: DE811179217


Do koncernu patří dále následující společnosti:


HF-Bearbeitungstechnik GmbH

Dr.-Werner-Esser-Str. 1
D-78567 Fridingen

Tel. +49-7463-81-0
Fax +49-7463-81-117

info(at)hammerwerk.de
www.hammerwerk.de

Jednatelé: Holger Müller, Alexander Schwaiger
Právní forma: GmbH
Veřejný rejstřík: HRB 756190, Amtsgericht Stuttgart
Naše DIČ: DE305729532


HF-Czechforge s.r.o.

Průmyslový park 13
CZ 350 02 Cheb

Tel. +420-354-415-511
Fax +420-354-415-599

info(at)hammerwerk.cz
www.hammerwerk.cz

Jednatelé: Jiří Strádal, Holger Müller, Alexander Schwaiger
Právní forma: s.r.o. (GmbH)
Veřejný rejstřík: spisová značka C 20339, vedená u Krajského soudu v Plzni
Naše DIČ: CZ27365361


OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Informace o vnitřním oznamovacím systému a postup pro podání oznámení naleznete zde:

https://hammerwerk.de/cs/koncern-hammerwerk/ochrana-oznamovatelu


Disclaimer, Právní pokyny

Ručení za obsah

Obsah našich webových stránek jsme připravili s velkou péčí. Za správnost, úplnost a aktualizaci obsahu webových stránek však přesto nemůžeme převzít žádnou záruku.
Jako obchodní společnost poskytující služby ve smyslu § 7 telekomunikačního zákona jsme za obsah těchto webových stránek odpovědni podle všeobecných zákonů. Ale podle §§ 8 a 10 telekomunikačního zákona však jako obchodní společnost nejsme povinni, zprostředkované nebo uložené cizí informace přechovávat nebo dle okolností zkoumat, zda jejich obsah nenasvědčuje tomu, že jsou v rozporu s právem.
Povinnosti odstraňovat nebo blokovat používání informací podle všeobecných zákonů zůstávají tímto nedotčeny. Takovýto způsob odpovědnosti (povinností) je však možný teprve od okamžiku, kdy dojde ve známost konkrétní porušení práva. Jakmile zjistíme, že došlo k porušení práva, pak příslušné obsahy okamžitě odstraníme.  

Ručení za odkazy

Naše nabídka obsahuje na odkazy externích webových stránek třetích osob, na jejichž obsah my nemáme žádný vliv. Proto také nemůžeme za tyto cizí obsahy převzít žádnou záruku. Za obsah webových stránek získaných odkazem, je stále odpovědný příslušný nabízející nebo provozovatel. V okamžiku kdy jsme instalovali odkazy, byly tyto webové stránky prověřeny z hlediska možných porušení práva. V okamžiku instalace obsahů nebyly rozpoznatelné žádné obsahy, které by byly v rozporu s právem Provádět permanentní obsahovou kontrolu odkazovaných webových stránek však bez konkrétních podnětů poukazujících na porušení práva možné. Při zjištění, že webové stránky, na které je odkazováno, porušují právo, pak bude tento odkaz okamžitě odstraněn.

Autorské právo

Obsahy a díla, která byla vytvořena provozovateli stránek na těchto webových stránkách, podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, úprava a rozšiřování a každý způsob zhodnocení mimo rámec autorského práva podléhá písemnému souhlasu příslušného autora resp. zhotovitele. Downloads a kopírování těchto stránek pouze pro soukromé, nikoliv komerční účely je povoleno. U obsahů, které na těchto webových stránkách nebyly vytvořeny provozovatelem, musí být respektována autorská práva třetích osob. Obsahy třetích osob musí být jako takové označovány. Budete-li však přesto upozorněny na porušení autorského práva, chtěli bychom Vás poprosit, abyste nám to odpovídajícím způsobem oznámili. Při zjištění obsahů, které porušují právo, budou tyto obsahy okamžitě odstraněny.