KVALITA & ODPOVĚDNOST

Vnímání, důslednost a dovednost

Té nejvyšší kvality produktu dosáhneme pečlivým plánováním všech kroků v rámci plnění zakázky a systematickou kontrolou kvality veškerých procesů výroby.  Kvalifikovaní zaměstnanci všech oddělení dbají v celém průběhu výrobní fáze svědomitě na dodržování zákonných předpisů, se zřetelem na cíle podniku.

V popředí společného zájmu je naše strategie nulové chyby. Ta cílí na to, aby možné zdroje chyb byly minimalizovány a současně byla optimalizována kvalita produktů i procesů.

Používáme důsledně tu nejmodernější techniku. Začínáme již softwarem na úseku vývoje a v konstrukčním oddělení a pokračujeme až k výrobním zařízením a zařízením určeným k zajištění kvality.

Činnosti celého koncernu Hammerwerk působí na bezprostřední okolí. Dbáme na to, aby naše působení na společnost co možná nejvíce pozitivní. Chceme být pozitivní vůči aktivním, bývalým a budoucím zaměstnancům a jejich rodinám, naším zákazníkům, dodavatelům, partnerům – a v neposlední řadě vůči obcím, jejichž součástí jsme, i vůči celé naší společnosti.