HISTORIE

Úspěšně cestou tradice a inovace

Tradice výroby zápustkového kování v závodě ve Fridingenu sahá až do roku 1935. Po změně formy podnikání do nové společnosti s ručením omezeným Hammerwerk Fridingen GmbH v roce 1953 a rozšíření oblastí našich činností jsme se stali inovativním a kompetentním Full-Service-Partner pro naše zákazníky v tuzemsku i v zahraničí.


1860

První průmyslové osídlení v údolí říčky Bära, Přádelna vlny Jakob Storz

1935

První podnik na zpracovávání kovů Gebr. Braun, kovárna na výrobu chirurgických nástrojů, později přestavba na zápustkovou kovárnu

1950

Převzetí firmou WSK Mannheim, areál závodu ve Fridingenu pronajat

1953

Koupě a přejmenování na HAMMERWERK FRIDINGEN GmbH

1978

Vlastní obrobna, novostavba prostor pro mechanické zpracování výkovků

1986

Novostavba nástrojárny se skladem pro výškové regály

1990

Novostavba učňovských dílen a lisovny 2

2005

Založení společnosti HF-Czechforge s.r.o.

2007

Zahájení výroby v Chebu, Česká republika

2008

Novostavba technické správy firmy

2010

Lis o výkonu 5000t (KP8) uveden do provozu

2011-2015

Renovace a modernizace našich agregátů pro tváření

2015-2016

Uvedení do provozu dalších dvou kovacích linek v Chebu

2016

Založení společnosti HF- Bearbeitungstechnik GmbH (odloučení obrobny v rámci koncernu)